bambini logo

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP-TRẺ THƠ

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN MONTESSORI

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN MONTESSORI

 

$11.      Liên kết hoạt động giữa trẻ em và môi trường đã chuẩn bị.

$12.      Quan sát học sinh có hệ thống và giải thích nhu cầu của trẻ.

$13.      Liên tục thử nghiệm, thay đổi môi trường để đáp ứng nhu cầu nhận thức của học sinh và lợi ích của   mỗi trẻ và khách quan ghi nhận kết quả.

$14.      Kiên nhẫn hướng dẫn một cô một trò đến khi trẻ tự làm được.

$15.      Chuẩn bị môi trường: tạo thuận lợi cho sự độc lập và khả năng tự do lựa chọn “công việc” mà trẻ cảm thấy hấp dẫn. Lựa chọn các hoạt động sẽ thu hút mối quan tâm của học sinh và giữ cho môi trường trong trạng thái hoàn hảo, loại bỏ hay thêm vào các vật liệu cần thiết cho trẻ.

$16.      Cẩn thận đánh giá hiệu quả công việc của trẻ mỗi ngày và thiết kế môi trường mỗi ngày.

$17.      Quan sát và đánh giá tiến độ cá nhân mỗi trẻ.

$18.      Tôn trọng và bảo vệ sự độc lập của học sinh.

$19.      Không phê phán, chấp nhận, hỗ trợ và cung cấp sự ấm áp, an toàn, ổn định.

$110.  Tạo điều kiện giao tiếp giữa các học sinh và giúp các em cách giao tiếp suy nghĩ của mình với người lớn.

$111.  Giải thích sự tiến bộ của trẻ em và công việc của trẻ trong lớp cho phụ huynh, nhà trường và cộng đồng.

$112.  Trình bày bài học rõ ràng, thú vị và phù hợp với trẻ em. Cố gắng để tham gia vào sự quan tâm của trẻ và tập trung vào những bài học và các hoạt động trong môi trường.

$113.  Làm gương cho trẻ những hành vi mong muốn, lập qui tắc cho lớp học. Biểu hiện cảm xúc bình tĩnh, nhất quán, ân cần và lịch sự và thể hiện sự tôn trọng trẻ.

$114.  Là những nhà giáo dục hòa bình, luôn làm việc để dạy các hành vi lịch sự, ôn hòa.

$115.  Hiểu biết về sự phát triển và hành vi của trẻ để giải thích và gợi ý cho phụ huynh

Liên hệ

Địa chỉ:
198 Nguyễn Trọng Tuyển, P8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại:
Hỗ trợ: 0286 291 5135  or 0908 215 799
General Director: 0903 984 681
Email:
Hỗ trợ: bsmnguyet@gmail.com

Facebook

Bản đồ