bambini logo

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP-TRẺ THƠ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

 

Sau khi được tuyển dụng, các giáo viên Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Trẻ Thơ ( Bambini) sẽ được học tập nâng cao năng lực để bảo đảm dạy dỗ trẻ ngày càng tốt hơn.

Thời gian: thứ Bảy mỗi tuần.

$11.      Nhận biết trẻ bị chậm nói, chậm phát triển, trẻ tự kỷ.

$12.      Nhận biết trẻ bị tăng động giảm chú ý(ADHA).

$13.      Mười điều tâm niệm nuôi dạy trẻ tự kỷ.

$14.      Mười điều trẻ tự kỷ muốn bạn hiểu.

$15.      Mười điều trẻ tự kỷ muốn giáo viên hiểu.

$16.      Hòa mình vào thế giới của trẻ tự kỷ và ADHD để hiểu và đưa trẻ về bình thường hóa.

$17.      Triết lý giáo dục của Montessori

$18.      Thực hành giáo cụ Montessori để dẫn dắt trẻ về bình thường hóa

$19.      Lập kế hoạch dạy trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ.

$110.  Test PEP.3

$111.  Tâm vận động trị liệu và điều hòa cảm giác.

$112.  Luyện cơ miệng để học phát âm.

$113.  Ngôn ngữ và giao tiếp trị liệu – xây dựng ngôi nhà giao tiếp

$114.  Phương pháp PECs.

$115.  Sử dụng bộ PECs của PPGD Montessori

$116.  Cập nhật chuyên môn từ đọc sách trong thư viện Trung Tâm

Liên hệ

Địa chỉ:
198 Nguyễn Trọng Tuyển, P8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại:
Hỗ trợ: 0286 291 5135  or 0908 215 799
General Director: 0903 984 681
Email:
Hỗ trợ: bsmnguyet@gmail.com

Facebook

Bản đồ