bambini logo

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP-TRẺ THƠ

Giáo viên

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

 • Mô tả

  Sau khi được tuyển dụng, các giáo viên Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Trẻ Thơ ( Bambini) sẽ được học tập nâng cao năng lực để bảo đảm dạy dỗ trẻ ngày càng tốt hơn ...

 • PHONG THÁI VÀ TÁC PHONG

 • Mô tả

  Các bài tập về Phong thái và Tác phong phải gây ấn tượng mạnh mẽ cho trẻ, người lớn sẽ là người làm mẫu cho trẻ. Người lớn phải liên tục sử dụng nghi thức và cách cư xử thích hợp để giúp trẻ thấm nhuần dần dần ...

 • TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN MONTESSORI

 • Mô tả

  Liên kết hoạt động giữa trẻ em và môi trường đã chuẩn bị - Quan sát học sinh có hệ thống và giải thích nhu cầu của trẻ - ....

 • 10 TÂM NIỆM CỦA GIÁO VIÊN

 • Mô tả

  Phải có động cơ thúc đẩy từ bên trong tâm hồn, để có thể cống hiến cho trẻ em, một cách hăng say, tất cả con tim, khối óc và thời gian của chúng ta ...

 • VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN

 • Mô tả

  Theo truyền thống, người giáo viên trong lớp học Montessori là người hỗ trợ, hướng dẫn, khuyến khích trẻ em tự “làm việc” để trải nghiệm và hấp thụ, hình thành nhân cách qua học hỏi từ môi trường sống....

 • ỨNG XỬ TRONG TRUNG TÂM

 • Mô tả

  Trong một môi trường đã được chuẩn bị, chắc chắn có “những nguyên tắc nền tảng” được thiết lập để bảo vệ tập thể cũng như là cá nhân trẻ. Tất cả những nguyên tắc nền tảng cần tuân theo những yêu cầu cơ bản sau...

 • Liên hệ

  Địa chỉ:
  198 Nguyễn Trọng Tuyển, P8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
  Điện thoại:
  Hỗ trợ: 0286 291 5135  or 0908 215 799
  General Director: 0903 984 681
  Email:
  Hỗ trợ: bsmnguyet@gmail.com

  Facebook

  Bản đồ