bambini logo

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP-TRẺ THƠ

GIÁO DỤC TƯ DUY TOÁN

PPGD MONTESSORI CHO TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ

GIỚI THIỆU VỀ TOÁN HỌC - SỐ HỌC

I - TOÁN HỌC VÀ SỐ HỌC

       1.   Toán học là một trong những khoa học do con người tạo ra và là một trong những khoa học quan trọng nhất của con người. Nó là nền tảng của các khoa học tự nhiên khác.

       2.   Toán học được sinh ra vì thái độ của con người. Chúng ta muốn biết một cách chính xác những điều đã biết. Cái này được gọi là thái độ toán học, nó có vai trò quan trọng đối với cuộc sống con người và cuộc sống cá nhân. Những vai trò này là:

       3·   Giúp chúng ta xem xét các khía cạnh, đặc điểm hoặc đặc tính khác nhau của các đồ vật hoặc đánh giá chúng.

       4·   Giúp chúng ta so sánh vật giữa chúng hoặc giữa những thứ khác một cách chính xác.

       5·   Giúp chúng ta thiết lập mối quan hệ với các bộ phận và các khía cạnh của sự vật một cách chính xác.

       6.   Toán học có nhiều ngành như: hình học, số học, đại số, chức năng, thống kê...

       7.   Số học là ngành cần thiết giúp hình thành các nhánh khác. Số học giúp chúng ta định lượng các yếu tố chất lượng của các vấn đề.

II - SỰ TỈNH THỨC CỦA TƯ DUY TOÁN HỌC

       1.   Thật dễ dàng để thấy rằng tại một thời điểm nào đó, đứa trẻ đã dễ dàng chấp nhận bất cứ điều gì mà mọi người nói với trẻ, bây giờ trẻ không còn nữa.

       2.   Trẻ bắt đầu so sánh, đánh giá và thắc mắc một điều gì đó như "làm thế nào tôi có thể có bánh nhỏ như vậy?" Trẻ không cảm thấy thoải mái với nhiều hay ít hơn nhưng trẻ muốn tìm hiểu hoặc đặt câu hỏi về việc ít nhiều điều này là chính xác?

       3.   Đó là thời gian mà tâm trí toán học của mình thức dậy. Và khoảng 3,5 năm tuổi và khi chúng ta bắt đầu giới thiệu toán học cho đứa trẻ.

III - SỐ HỌC TÂM LÝ

      1.   Trong Ngôi nhà Trẻ Thơ(lớp học Montessori), từ đầu đến cuối toán sẽ được đưa ra một cách đặc biệt. Toán học được đưa vào giáo cụ giúp cụ thể hóa những tư duy trườu tượng.

      1.   Cách chúng ta giới thiệu toán học cho trẻ xem xét các yếu tố tâm lý bên trong đứa trẻ rất khác so với các phương pháp hoặc phương pháp giảng dạy toán học khác.

      2.   Chúng ta giới thiệu toán học không phải là chủ đề mà là một phương tiện để phát triển để đáp ứng nhu cầu nội tại của mình.

      3.   Chúng ta giới thiệu toán học vào đúng thời điểm trong giai đoạn nhạy cảm của trẻ cho toán học. Nhu cầu bên trong của trẻ tạo nên thái độ toán học của trẻ và làm cho trẻ không thỏa mãn với những ấn tượng cảm giác nữa nhưng chỉ có thể được hoàn thành với những thông tin chính xác.

      4.   Được giới thiệu một cách đặc biệt dựa trên các hoạt động thực hành với các khái niệm hiện thực, nhiều kiến ​​thức về toán học dễ dàng đến với tâm trí của đứa trẻ một cách dễ dàng và luôn ở dưới tiềm thức của chúng và trở thành một phần của tính cách của trẻ.

      5.   Trẻ luôn làm việc đầy đủ với các giáo cụ và trở nên cương quyết về những khái niệm đó trước khi trẻ được giới thiệu tên của chúng.

      6.   Đối với giai đoạn từ 0-6, mọi thứ đều có vai trò của nó trong việc hình thành các tính cách con người và toán học không phải là một ngoại lệ. Và trong Ngôi nhà Trẻ Thơ, bởi vì chúng ta xem xét những khía cạnh này trong khi giới thiệu cho trẻ các giáo cụ toán học, tự nhiên trẻ tìm thấy toán học là một phần cực kỳ quan trọng của cuộc sống con người. Vì vậy, nó không phải là khó khăn để thấy rằng Montessori giúp trẻ em thích toán học vì trẻ tự xây dựng một tình yêu suốt đời cho toán học.

IV - ĐẾM VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA SỐ LƯỢNG, SỐ VÀ KÝ HIỆU

     1.      Điều đầu tiên mà chúng ta nên giới thiệu về đứa trẻ là ĐẾM. Đếm là cái gì đó rất gần với cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta sử dụng nó mỗi ngày nhưng hầu như chúng ta không nghĩ đúng về đếm và khoa học đằng sau đó. Đếm không phải là tên của số liên tiếp hoặc biết càng nhiều tên càng tốt. Nó tiến hành khoa học với hai bước.

     2·         Bước 1 là công nhận các ĐƠN VỊ theo một hoặc nhiều đặc điểm chung, các đơn vị này sẽ tạo thành số lượng. Vì vậy, khả năng nhận ra các đặc điểm chung giữa các đối tượng là một khả năng thiết yếu cần thiết cho số học. Đó là lý do tại sao chúng ta không cung cấp số học sớm trong Ngôi nhà Trẻ Thơ, nhưng chỉ khi đứa trẻ đã xây dựng được khả năng cần thiết này.

     3·         Bước 2 là tìm ra có bao nhiêu đơn vị về SỐ LƯỢNG. Một phương pháp có thể là bao nhiêu lần đơn vị đã được thực hiện để tạo thành số lượng?

     4·         Cả hai phương pháp sẽ được giới thiệu với trẻ bằng các giáo cụ khác nhau trong lớp học

     5.      Để giúp trẻ với kỹ thuật này, chúng ta sử dụng giáo cụ được gọi là Gậy số. Những giáo cụ này trông giống như những thang dài mà đứa trẻ đã làm việc đầy đủ ở khu vực cảm giác. Những ưu điểm của gậy số bao gồm:

     6·         Gậy số không quen thuộc với bất cứ thứ gì trong môi trường của đứa trẻ và do đó chúng không làm sao lãng đứa trẻ.

     7·         Gậy số thực hiện số lượng từ một đến mười và cũng cho thấy vị trí các con số chiếm trong các con số toán học của các con số tự nhiên.

     8·         Trình bày từng lượng như một tổng thể, không được phân chia hoặc lỏng lẻo.

     9·         Chuẩn bị cho đứa trẻ để thiết lập khái niệm về đơn vị.

    10·         Hiển thị mối quan hệ giữa các số thứ tự và số lượng thứ tự.

    11.      Để giúp đứa trẻ tính chúng ta cần đặt tên cho các con số từ 1 đến 9. Các tên này sẽ là phương tiện để giúp đứa trẻ kết hợp số lượng và các biểu tượng.

    12.      Để kết luận, trước tiên chúng ta giới thiệu với trẻ các số khác nhau từ 1 đến 9, sau đó chúng ta giới thiệu xây dựng một mối liên hệ chặt chẽ giữa số lượng, tên của các con số và các ký hiệu giống như một nền tảng tam giác cho số học. Trẻ có thể dễ dàng đếm đúng và có trải nghiệm miệng. Trẻ có thể đọc và hiểu những con số này và cũng có thể viết những ký hiệu này xuống. Đó là thời gian chúng ta nên chuyển sang Hệ thống thập phân.

V - HỆ THẬP PHÂN

   1.      Hệ thống thập phân là một hệ thống ĐẾM được sử dụng 10 ký hiệu từ 0 đến 9 đến các con số khác. Định nghĩa chuyên nghiệp là: Hệ số thập phân của số học là một hệ thống các số được thực hiện trên cơ sở mười.

   2.      Luật của hệ thập phân mà chúng giới thiệu cho trẻ là:

   3·      Chỉ có 9 đơn vị trong bất kỳ cấp bậc nào.

   4·      Chỉ có ba cấp bậc ở mọi cấp độ.

   5·      Có vô số các cấp độ, trong đó các cấp bậc lặp lại chính mình.

   6·      Tỷ lệ của đơn vị của một hệ thống cấp bậc với đơn vị của hệ thống cấp bậc cao hơn kế tiếp là 1:10

   7·      Tỉ số của đơn vị ở một cấp độ so với mức cao hơn kế tiếp là 1: 1000.

VI - bốn phép tính số học trong hệ thập phân

   1.      Có bốn phép tính trong hệ thống thập phân. Đó là: cộng, nhân, chia, trừ.

   2·      Cộng là sự sáp nhập của một số lượng không đồng đều, nhỏ hơn để tạo ra một số lượng lớn.

   3·      Nhân là sự sáp nhập của một số lượng bằng nhau, nhỏ hơn để tạo ra một số lượng lớn.

   4·      Trừ là phân chia một lượng lớn thành một số nhỏ hơn, không đồng đều.

   5·      Chia là phân chia một lượng lớn thành một số nhỏ hơn, số lượng bằng nhau.

   6.      Trong mỗi hoạt động chúng ta có 81 kết hợp nhưng thực tế vì lặp lại chỉ có 45 kết hợp cơ bản mà chúng ta phải giúp trẻ nhớ bằng cách sử dụng các giáo cụ khác nhau thay vì cố gắng nhớ như cách truyền thống. Vì vậy, trẻ sẽ không cảm thấy buồn chán và mệt mỏi khi làm việc đó và phép tính cơ bản sẽ trở thành một phần của tiềm thức của trẻ

VII - GIÁO CỤ TĨNH VÀ GIÁO CỤ ĐỘNG

   1.      Có hai loại giáo cụ số học trong môi trường: giáo cụ tĩnh và giáo cụ động.

   2.      Các giáo cụ tĩnh giới thiệu hệ thập phân và quy luật của nó

   3.      Các giáo cụ động giúp trẻ sử dụng hệ thập phân và quy luật của nó ở mức cao hơn và cho trẻ cơ hội áp dụng những kiến thức đó vào cuộc sống hàng ngày của trẻ.

VIII -CÁC BÀI TẬP SONG SONG

Có hai nhóm bài tập song song: Tên truyền thống và các phép tính số học

    1.      Tên gọi truyền thống

    2·      Trong lớp học, chúng ta giới thiệu toán học với một cách tiếp cận hợp lý và khoa học, nhưng đứa trẻ thường có khó khăn với những cái tên khác với tên truyền thống được sử dụng trong xã hội. Thông thường, trẻ sử dụng các tên có tính toán học nhưng một số thường không được gọi trong cuộc sống hàng ngày.

    3.       Giúp trẻ hiểu các khái niệm toán học là quan trọng nhất và là ưu tiên hàng đầu. Nhưng giúp đứa trẻ biết tên truyền thống không phải là ưu tiên hàng đầu mà còn quan trọng. Bởi vì điều này giúp đứa trẻ trở thành một bộ phận của xã hội mà trẻ có thể hiểu được người khác và những người khác có thể dễ dàng hiểu trẻ. Ở Việt Nam, chúng ta có một số thay đổi trong tên như:

    4.  Biểu tượng của 1 trong Một chúng ta gọi là Một; nhưng trong 21 hoặc 31 ... đến 91 chúng ta gọi là Mốt

    5.  Biểu tượng của 5 trong năm chúng tôi gọi Năm; nhưng trong 15 hoặc 25 ... đến 95 chúng ta gọi Lăm

    6·  Chúng ta không vội giới thiệu những tên này, nhưng chúng ta đảm bảo rằng trẻ sẽ biết những cái tên truyền thống này trước khi rời khỏi HOC để vào Tiểu học

    7.     Hoạt động Số học

Trong nhóm này chúng ta có hai phần:

    8·    Phần thứ nhất chúng ta phải giúp đứa trẻ làm việc với các kết hợp cơ bản của từng hoạt động để nhớ chúng mạnh mẽ.

    9.    Với nhiều giáo cụ thú vị và khác nhau nhưng có cùng một khái niệm,

    10.  Những sự kết hợp này đến và ở trong tiềm thức của trẻ một cách tự nhiên và dễ dàng.

    11.  Phần thứ hai chúng tôi cung cấp cho trẻ rất nhiều cơ hội để thực hiện các hoạt động này với số thuộc cấp bậc và cấp độ khác nhau.

    12.  Sau khi làm việc với phần này trong một khoảng thời gian nhất định, trẻ cũng có thể nhận ra rằng bất kể thứ bậc mà số lượng thuộc về, sự kết hợp cơ bản vẫn giữ nguyên.

    13·  Để giúp trẻ với các bài tập song song này, chúng ta cần làm theo năm bước:

    14.  Để biết tất cả những gì được biết đến về số từ một đến mười.

    15.  Làm quen và áp dụng các luật của hệ thống thập phân.

    16.  Để hiểu bản chất của bốn hoạt động số học.

    17.  Nhớ các kết hợp cơ bản của từng hoạt động và áp dụng chúng khi làm việc với số lượng lớn thuộc các cấp bậc khác nhau.

    18.  Và để làm quen với những cái tên truyền thống được sử dụng trong xã hội.

ix - PHÂN SỐ

    1·         Khi đứa trẻ được 5 tuổi, sau khi đứa trẻ đã làm việc đủ với những điểm trên, bé có thể được đưa ra một khu vực mới của số học - đó là các phần phân số.

    2·         Trong phân số, các đơn vị ít hơn một và là một phần của một để chúng có các biểu tượng đặc biệt được trình bày. Chúng tôi cũng cung cấp bốn hoạt động với các phân số.

CÁC BÀI TẬP VỀ SỐ HỌC

I - GẬY SỐ (NUMBER RODS)

Mục đích trực tiếp:

      1·         Giúp trẻ liên hệ giữa những tên gọi chưa biết hoặc chưa chính xác của các lượng từ 1-10 và lượng chính xác mà nó biểu thị

      2·         Giúp trẻ biết về thứ tự của các con số từ 1-10

      3·         Đếm

Mục đích gián tiếp:

      4·         Chuẩn bị cho hệ thập phân

      5·         Giáo cụ đầu tiên của khu toán học.

Các hoạt động:

      6.      Gậy số - Bài học gọi tên

      7.      Bài tập 1

      8.      Bài tập

II - CHỮ SỐ GIẤY NHÁM

Mục đích trực tiếp:

      1·         Giúp trẻ liên hệ giữa tên gọi đã quen thuộc của các con số với biểu tượng của chúng bằng phương tiện cảm giác thị giác và xúc giác(chạm)

Mục đích gián tiếp:

      2·         Giúp trẻ tự chuẩn bị cho Hệ thập phân

Các hoạt động:

      3.      Bài tập 1

      4.      Bài tập 2

III - GẬY SỐ VÀ THẺ SỐ

Mục đích trực tiếp

      1·         Giúp trẻ liên kết giữa các số lượng và các biểu tượng con số từ 1 đến 10 thông qua các tên gọi của chúng (Giúp trẻ có sự liên kết SỐ LƯỢNG, KÝ HIỆU VÀ TÊN)

Mục đích gián tiếp

      2·         Hỗ trợ để trẻ tự chuẩn bị sẵn sàng cho hệ số thập phân.

Các hoạt động: 

      3.      Bài tập 1

      4.      Bài tập 2

      5.      Bài tập 3

IV - HỘP QUE SỐ

Mục đích trực tiếp:

     1·         Giúp trẻ có thêm cơ hội liên hệ số lượng với các biểu tượng của chúng

     2·         Giúp trẻ nhận ra rằng số lượng tên một có thể được xây dựng hoặc hình thành với sự giúp đỡ của các đơn vị giống nhau rời rạc hoặc số học của các nhóm

     3·         Để giúp trẻ có cơ hội gặp số “0 “ như sự vắng mặt của số lượng

Mục đích gián tiếp:

     4·         Để giúp trẻ tự chuẩn bị cho hệ thống số thập phân

Các hoạt động:

     1.      Đếm đơn vị rời rạc

     2.      Hình thành số lượng với đơn vị rời rạc

     3.      Cảm nhận số 0

V - HOẠT ĐỘNG VỚI SỐ 0

Mục đích trực tiếp:

     1·         Để giúp trẻ trải nghiệm với toàn bộ trí tuệ và tình cảm của mình về việc không có gì hoặc có tất cả các số lượng

Mục đích gián tiếp:

     2·         Để giúp trẻ nhận ra rằng ngay cả hành động cũng có thể đếm được

     3·         Để giúp trẻ tự kiểm soát cảm xúc của mình bằng những nổ lực của trí thông minh

Các hoạt động:

     1.      Cảm nhận số và lượng trong hoạt động thông thường

     2.      Trải nghiệm cảm nhận với số 0

VI - BỐC THĂM ĐẾM SỐ

Mục đích trực tiếp:

     1·         Giúp trẻ có thêm cơ hội áp dụng để củng cố khả năng liên kết số lượng và biểu tượng của nó

     2·         Và trãi nghiệm số 0 như sự vắng mặt của số lượng không chỉ về mặt trí tuệ mà còn về cảm xúc

Mục đích gián tiếp:

     3·         Giúp trẻ tự chuẩn bị cho hệ thống số thập phân

Các hoạt động:

     4.      Liên kết số và lượng

     5.      Trải nghiệm tâm lý với số 0

VII - THẺ VÀ VẬT ĐẾM

Mục đích trực tiếp:

     1·         Giúp trẻ biết thứ tự của các con số từ 1-10 và sự liên hệ giữa các ký hiệu tương ứng với số lượng của chúng

     2·         Giúp trẻ liên hệ giữa số lượng và ký hiệu mà chúng hiển thị theo thứ tự

Mục đích gián tiếp:

     1·         Giúp trẻ tự chuẩn bị cho hệ thập phân

Các hoạt động:

     1.    Sắp xếp đúng lượng cho số đại diện

VIII - SỐ CHẴN & SỐ LẺ

Mục đích

     1·         Giúp trẻ đếm với niềm hứng thú mới

     2·         Giới thiệu với trẻ ý niệm về số CHẴN, số LẺ

Các hoạt động:

     1.      Trải nghiệm về tên gọi tập hợp số đều và không đều nhau.

IX - BÀI TẬP ĐẶC BIỆT VỚI GẬY SỐ & THẺ SỐ

Mục đích trực tiếp:

     1·         Giúp trẻ thiết lập mối quan hệ lẫn nhau giữa các con số

Mục đích gián tiếp:

     1·         Giúp trẻ có cái nhìn thoáng qua về bốn hoạt động Số học.

Ghi chú:

Nhóm hoạt động 1, 2, 3 có sự chuẩn bị khác nhau

     1.      Tất cả các thanh được sắp theo thứ tự

     2.      Tất cả các thanh được sắp lộn xộn

     3.      Ít thanh và sắp lộn xộn

Hoạt động A, B, C: có sự khác biệt khi trình bày

     1.      A : liên tiếp. bắt đầu với gậy dài nhất trong nhóm

     2.      B : bắt đầu với thanh dài nhất, sau đó là thanh bất kỳ

     3.      C : bắt đầu với thanh bất kỳ. Sau hoạt động xếp 3 thanh thì trả về chỗ

Các hoạt động:

     1.      A1, A2, A3

     2.      B1, B2, B3

     3.      C1,C2

     4.      Trẻ đếm đơn vị trên gậy

     5.      Xếp số vào gậy. Giới thiệu số 10

HỆ THẬP PHÂN

A – HỆ THẬP PHÂN - PHẦN TĨNH

I - BỘ HẠT TĨNH

Mục đích trực tiếp

     1·         Giúp trẻ biết tên của trăm, ngàn và số lượng mà chúng biểu thị

     2·         Giúp trẻ tận hưởng việc làm viêc với cấc số lượng lớn trong khuôn khổ của hệ thập phân

     3·         Giúp trẻ tận hưởng việc làm việc với các số lượng lớn trong khuôn khổ của hệ số thập phân.

Mục đích gián tiếp

     1·         Giúp trẻ trải nghiệm để nhận thức về qui luật tĩnh điều khiển hệ số thập phân

Các hoạt động:

     1.      Bài tập gọi tên: Một, Mười, Trăm, Ngàn

     2.      Sắp xếp số lượng theo thứ tự

     3.      Sự hình thành số lượng tương ứng

II - BỘ THẺ TĨNH

Mục đích trực tiếp

     1·         Giúp trẻ biết biểu tượng của trăm, ngàn và số lượng mà chúng biểu thị

Mục đích gián tiếp

     2·         Giúp trẻ trải nghiệm để nhận thức về qui luật tĩnh điều khiển hệ số thập phân

Các hoạt động:

     1.      Bài học gọi tên các thẻ số: 1, 10, 100, 1.000. Nhận biết bao nhiêu số 0 trong mỗi thẻ số

     2.      Sắp xếp số theo thứ tự

     3.      Sự hình thành số lượng tương ứng

III - BỘ HẠT VÀ THẺ TĨNH

Mục đích trực tiếp

     1·         Củng cố việc liên hệ giữa lượng và ký kiệu mà chúng biểu tượng

Mục đích gián tiếp

     2·         Giúp trẻ trải nghiệm và trở nên chú ý đến các quy luật tĩnh của hệ số thập phân

Các hoạt động:

     1.      Lấy thẻ cho hạt

     2.      Lấy hạt cho thẻ

     3.      Lấy hạt và thẻ cho cùng một số

B – HỆ THẬP PHÂN - PHẦN ĐỘNG

I - TRÒ CHƠI QUI ĐỔI

Mục đích trực tiếp

     1·         Giúp trẻ biết cách qui đổi các số lượng lớn và ký hiệu đại diện của chúng

Mục đích gián tiếp

     1·         Củng cố việc đếm cho trẻ

     2·         Giúp trẻ trải nghiệm hiệu quả qui luật của Hệ thập phân

Hoạt động trò chơi qui đổi

     1.      Đếm số hạt và lấy thẻ tương ứng

II - HOẠT ĐỘNG SỐ HỌC

Mục đích trực tiếp

     1·         Giúp trẻ xử lý số lượng lớn và các ký hiệu đại diện của chúng trong Hệ thập phân

Mục đích gián tiếp

     2·         Cũng cố trò chơi qui đổi

     3·         Giúp trẻ hiểu 4 hoạt động số học cơ bản

     4·         Nhận thức được cách mà 4 phép tính này liên quan đến nhau

     5·         Nhận thức những khác biệt và tương đồng giữa các phép tính số học cơ bản

Các hoạt động:

     1.      Phép cộng – Trò chơi qui đổi

     2.      Phép trừ - Trò chơi qui đổi

     3.      Phép nhân – Trò chơi qui đổi

     4.      Phép chia – Trò chơi qui đổi

     5·      Phép chia hết không có qui đổi

     6·      Phép chia hết có qui đổi

     7·      Phép chia có dư

CÁC PHÉP TOÁN

A - PHÉP CỘNG

I - BẢNG DẢI CỘNG

Mục đích trực tiếp

     1·         Để trẻ biết được các cách kết hợp của các phép tính căn bản và ghi nhớ kết quả của các phép tính căn bản đó.

Mục đích gián tiếp

     1·         Thông qua đó trẻ có 1 sự tự tin rất lớn về khả năng làm phép cộng mà không cần viết xuống.

     2·         Củng cố rất tốt sự nhận thức về phép cộng sau hàng loạt các hoạt động quy đổi.

     3·         Việc đọc lớn ra miệng sẽ giúp trẻ nhớ hơn vì sử dụng thêm thính giác để ghi nhớ vào tiềm thức của mình. 4         4.Đọc ra và lặp đi lặp lại sẽ giúp ghi nhớ vào tiềm thức của mình.

Các hoạt động cộng mở rộng

     1.      Bài tập với những phép tính cho sẵn(81 tờ giấy cho sự kết hợp cơ bản về cộng)

     2.      Bài tập với những phép tính cộng với từng con số được in sẵn(2+1, 2+2, 3+1…)

II - CÁC PHÉP CỘNG CĂN BẢN VỚI BẢNG DẢI CỘNG

     1.      Bài tập 1: Phép cộng với một con số được chọn

     2.      Bài tập 2: sự kết hợp hai số để tạo thành một con số

  1.   

III - CÁC LOẠI BẢNG DÃI CỘNG

     1.      Bảng dải cộng toàn phần

     2.      Bảng dải cộng bán phần

     3.      Bảng dải cộng đường chéo

     4.      Bảng dải cộng trống

Mục đích trực tiếp (bảng dải cộng trống)

     1·      Giúp trẻ nhớ được kết quả của các phép tính căn bản.

     1·      Giúp người lớn biết được trẻ đã nhớ hết được các phép tính căn bản hay chưa.

Mục đích gián tiếp

     1·      Nó làm tăng sự tự tin với các phép tính số học ở trẻ.

     2·      Giúp trẻ tự nhận ra và cũng giúp chúng ta nhận ra rằng trẻ biết các phép kết hợp cơ bản xung quanh phép cộng và kết quả của nó mà không cần cố gắng ghi nhớ nó      

     3.      Bảng cộng kiểm soát

     4.      Bảng 81 phép tính

     5.      Bảng bán đầy đủ 45 phép tính

     6·      Trên hai bảng này có ghi kết quả của tất cả các sự kết hợp cơ bản

     7·      Treo ở phía trên những bảng cộng, trong tầm mắt và tầm với của trẻ để trẻ cảm thấy không bị phụ thuộc vào người lớn và trẻ sẽ thấy tự tin hơn.

     8·      Mỗi một phép tính khác nhau có một màu khác nhau.

     9·  Bảng 45 phép tính đã rút bớt các phép tính giao hoán có kết quả giống nhau. Ví dụ 3+5 bằng 5+3 và đều bằng 8.

     10·     Giới thiệu cho trẻ 2 bảng này khi trẻ làm việc với bảng trống, để trẻ đối chiếu kết quả.

IV - PHÉP CỘNG VỚI THANH HẠT MÀU- TRÒ CHƠI CON RẮN

Mục đích trực tiếp

     1·         Giúp trẻ tập trung vào những kết hợp cơ bản xung quanh phép cộng

Mục đích gián tiếp

     1·         Giúp trẻ tự nhận ra và cũng giúp chúng ta nhận ra rằng trẻ biết các phép kết hợp cơ bản xung quanh phép cộng và kết quả của nó mà không cần cố gắng ghi nhớ nó

Các hoạt động:

     1.      Cộng hai thanh đủ 10

     2.      Cộng hai thanh cùng màu

B - PHÉP TRỪ

I - BẢNG DẢI TRỪ

Mục đích trực tiếp

     1·         Giúp trẻ tập trung vào những phép kết hợp cơ bản xung quanh phép trừ.

Mục đích gián tiếp

     1·         Giúp trẻ tự nhận ra và cũng giúp chúng ta nhận ra rằng trẻ biết các phép kết hợp cơ bản xung quanh phép trừ và kết quả của nó mà không cần cố gắng ghi nhớ nó.  

Các hoạt động:

     1.      Giai đoạn 1 : Phép trừ từ 18

     2.      Giai đoạn 2 : Phép trử từ một số khác số 18 (ex 15)

     3.      Bài tập mở rộng 1: những phép trừ có sẵn trên giấy

     4.      Bài tập mở rộng 2: những phép trừ kết hợp cơ bản của một con số

II - CÁC PHÉP TRỪ CĂN BẢN

    1.      Bài tập 1: Phép trừ căn bản từ một con số (lớn hơn 10)

    2.      Bài tập 2: Cách hai con số tạo thành một con số khi trừ

            Trẻ chỉ cần nhớ các phép tính trừ cơ bản nên nói với trẻ con chỉ cần đọc những kết quả nằm ở bên trái đường kẻ              này, những kết quả nằm bên phải con không cần đọc lên (ví dụ 13-2 = 11, không cần đọc).

III -CÁC BẢNG DẢI TRỪ

   1.      Bảng dải trừ toàn phần

   2.      Bảng dải trừ trống

   3.      Bảng dải trừ kiểm soát

IV - PHÉP TRỪ VỚI THANH HẠT MÀU- TRÒ CHƠI CON RẮN

Mục đích trực tiếp

   1·         Giúp trẻ tập trung vào những kết hợp cơ bản xung quanh phép trừ

Mục đích gián tiếp

   1·         Giúp trẻ tự nhận ra và cũng giúp chúng ta nhận ra rằng trẻ biết các phép kết hợp cơ bản xung quanh phép trừ và kết quả của nó mà không cần cố gắng ghi nhớ nó

Các hoạt động

   1.      Tạo số để có thể cho đi (trừ).

   2.      Kiểm tra kết quả

   3.      Hoạt động trừ với thanh hạt màu bạc

C - PHÉP NHÂN

I - BẢNG DẢI NHÂN

Mục đích trực tiếp

        1·         Giúp trẻ tập trung vào các kết hợp cơ bản của phép nhân

Mục đích gián tiếp

        2·         Giúp trẻ tự nhận ra và chúng ta cũng nhận ra trẻ đã biết các kết hợp cơ bản của phép nhân và kết quả của nó mà không cần ghi nhớ

Các hoạt động:

        1.      Bảo trẻ chọn một số để nhân và số lần nhân

        2.      Hướng dẫn trẻ đặt thẻ số vào bảng

        3.      Hướng dẫn trẻ đặt hạt vào lỗ trên bảng và số lần đặt hạt

        4.      Trẻ đếm số hạt trên bảng để đọc kết quả

II - CÁC BẢNG DẢI PHÉP NHÂN

       1.      Bảng dải nhân toàn phần

       2.      Bảng dải nhân bán phần

       3.      Bảng dải nhân trống

       4.      Bảng dải nhân kiểm soát

IV - PHÉP NHÂN VỚI THANH HẠT MÀU

Mục đích trực tiếp

       1·         Giúp trẻ tập trung vào các kết hợp cơ bản của phép nhân

Mục đích gián tiếp

       1·         Để giúp trẻ nhận ra mình biết kết hợp cơ bản của phép nhân mà không cần ghi nhớ và giáo viên cũng nhận ra điều đó

       2·         Giúp trẻ tự chuẩn bị cho việc đánh giá luật chuyển đổi áp đụng để nhân rộng

Các hoạt động:

       1.      Giới thiệu chi tiết giáo cụ thanh hạt màu

       2.      Chỉ trẻ chọn một màu bất kỳ và bao nhiêu thanh tùy trẻ

       3.      Hướng dẫn cách xếp thanh màu. Đếm và đọc kết quả

       4.      Xếp thanh vàng tương ứng dưới kết quả. Đổi để có thanh phù hợp nếu cần

       5.      Tiêp tục cho trẻ chọn màu và số thanh để hoạt động như trên

Lưu ý

        Khi có kết quả

          4 thanh = 20

          5 thanh 4 = 20

        Hãy để trẻ tự cảm nhận qui luật nhân rộng này

V HOẠT ĐỘNG PHÉP NHÂN VỚI LÁ THĂM

         1.      Một lá thăm – một thanh màu

         2.      Một lá thăm-hai thanh màu

         3.      Hai lá thăm hai thanh màu

         4.      Lấy 4 lá thăm cho hai thanh màu

Lưu ý:

         1·         Đến giai đoạn này, chúng ta cũng phải kiềm nén việc để trẻ viết kết quả

         2·         Hãy để trẻ tập trung đếm và trải nghiệm sự kết hợp cơ bản của các phép tính

D -PHÉP CHIA

I - BẢNG DẢI CHIA

Mục đích trực tiếp

         1·         Giúp trẻ tập trung vào những phép kết hợp cơ bản xung quan phép chia

Mục đích gián tiếp

         2·         Giúp trẻ nhận ra và giáo viên cũng nhận ra trẻ biết các kết hợp cơ bản của phép chia mà không cần cố gắng ghi nhớ

Các hoạt động:

         1.      Trẻ chọn một bài toán chia

         2.      Hướng dẫn trẻ đặt con ky và hạt trên bảng để có kết quả. Đọc to kết quả

         3.      Nhắc cho trẻ nhớ kết quả phép chia “mối đơn vị có một lượng bằng nhau”

II - CÁC BẢNG DẢI CHIA

         1.      Bảng dải chia toàn phần

         2.      Bảng dải chia trống

         3.      Bảng dải chia kiểm soát lỗi

CÁC PHÉP TÍNH VỚI TRÒ CHƠI CON TEM

Mục đích trực tiếp

        1·         Giúp trẻ tập trung vào những kết hợp cơ bản của 4 phép tính cà từ đó nhận ra những phép kết hợp cơ bản là như nhau cho dù cấp bậc của chúng là gì

Mục đích gián tiếp

        2·         Giúp trẻ nhận ra trẻ nhớ được những kết hơp cơ bản mà không cần cố gắng ghi nhớ

        3·         Giúp trẻ quen thuộc hơn với cách viết thông thường

        4·         Chuẩn bị cho trẻ thực hiện được 4 phép tính số học theo cách trừu tượng – không cần giáo cụ

A - PHÉP CỘNG VỚI CON TEM

        1.      Bài tập 1: cộng không có qui đổi(không có nhớ)

        2.      Bài tập 2: cộng có qui đổi đơn vị(có ghi nhớ)

B – PHÉP TRỪ VỚI CON TEM

        1.      Bài tập 1: trừ không có qui đổi

        2.      Bài tập 2 : trừ có qui đổi

C – PHÉP NHÂN VỚI CON TEM

        1.      Bài tập 1: nhân với một con số không có qui đổi

        2.      Bài tập 2 : nhân có qui đổi

D – PHÉP CHIA VỚI CON TEM

        1.      Phép chia cho 1 chữ số (ví dụ: 6963 chia 3)

        2.      Phép chia cho 2 chữ số (ví dụ : 6963 chia 33)

        3.      Phép chia có số 0 ở dãy số chia

        4.      Phép chia với số 0 ở bậc 10 (ví dụ: 5285 chia 202)

        5.      Phép chia với sô 0 ở hàng đơn vị(2583 chia 120)

CÁC PHÉP TÍNH VỚI KHUNG HẠT THẤP

Mục đích trực tiếp

      1.      Giúp trẻ tập trung vào những phép kết hợp cơ bản xung quanh 3 phép tính số học là cộng, trừ và nhân, để từ đó nhận ra các phép kết hợp này vẫn nguyên giá trị bất kể cấp bậc nào.

Mục đích gián tiếp

      1·     Giúp trẻ tự nhận ra rằng trẻ nhớ được các phép kết hợp cơ bản và kết quả của nó mà không cần cố gắng ghi nhớ nó

      2·         Giúp trẻ quen với các viết thông thường/ truyền thống và từ đó chuẩn bị cho tẻ thực hiện 3 phép tính số học cơ bản – cộng trừ nhân với tư duy trừu tượng (không cần giáo cụ).

I – PHÉP CỘNG VỚI KHUNG HẠT THẤP (4 Hàng hạt)

      1.      Phép cộng không có qui đổi(nhớ)

      2.      Phép cộng có qui đổi (nhớ)

II – PHÉP TRỪ VỚI KHUNG HẠT THẤP

      1.      Phép trừ không có qui đổi

      2.      Phép trừ có qui đổi

PHÉP NHÂN VỚI KHUNG HẠT DÀI (7 dãy hạt)

 

I – GIỚI THIỆU CÁC TÊN GỌI CỦA TỪNG CẤP BẬC VÀ CẤP ĐỘ TRÊN KHUNG

II – LÀM TOÁN NHÂN VỚI KHUNG HẠT DÀI

TƯ DUY TOÁN HỌC

I – TRÒ CHƠI ĐIỂM CHẤM

Mục đích trực tiếp

       1·         Cung cấp thực tiễn trừu tượng cho toán cộng trong hệ thống thập phân

       2·         Là một chặn đường đưa trẻ đến tư duy toán học trừu tượng, làm bài toán mà không cần đến giáo cụ

       3·         Thực hành làm toán cộng với số lượng lớn hơn

       4·         Tập trung vào hàng chục và chuyển đổi nó.

Mục đích gián tiếp

       1·         Giúp trẻ trở nên quen thuộc với cơ chế quy đổi theo một cách trừu tượng.

       2·         Giúp trẻ nhận ra rằng các sự kết hợp căn bản là giống nhau ở bất kỳ cấp bậc nào.

II - PHÉP CỘNG VỚI GIẤY NẾN

       1.      Cộng hai số thành 10 và ghi nhớ bên cột bậc kế tiếp

       2.      Cộng 2 số cùng một cột, ghi nhớ 10 và cộng số dư với hàng kế tiếp trong cột

III - SỐ HỌC TƯ DUY

Không cần và không phụ thuộc vào giáo cụ.

Mục đích trực tiếp

        1·         Trẻ sẽ có ý thức về vị trí của con số thuộc hàng nào và nhận thức được giá trị của 1 số đơn lẻ nằm ở vị trí của nó trong dãy số đó.

        2·         Trẻ có thể tư duy để giải bất kì bài toán nào mà ko cần phụ thuộc vào giáo cụ thậm chí cả bút và giấy.

Mục đích gián tiếp

        1·         Tiếp tục củng cố nhận thức về số học và khả năng liên kết các vấn đề trong toán học với nhau.

        2·         Giai đoạn này chúng ta gọi là giai đoạn số học tư duy tức là đạt được kết quả trong đầu. Qua đó hỗ trợ trẻ trên con đường đưa trẻ hướng đến tư duy trừu tượng.

Có nhiều cách để đưa ra 1 bài trình bày

        3.      Thông qua bài hát “Đếm”: “Cô và các con sẽ cùng hát 1 bài hát rất tuyệt vời, đó là bài “đếm” nha!” - “ Một với một là ...(cô hát chậm lại đợi trẻ trả lời) ...2, 2 thêm 2 là .....(chậm lại chờ trẻ)....4, bốn với 1 là....5. 5 với 5 là ....10.

- Lưu ý trước mỗi kết quả thì cần dừng lại 1 chút để đợi trẻ tư duy.

        1.      Có thể đọc 1 bài thơ - “Hôm nay cô có 1 bài thơ rất hay chứa rất nhiều con số đó là bài “10 quả trứng tròn”.   Chúng ta sẽ đọc theo cô nhé”: “Mười quả trứng tròn - Mẹ gà ấp ủ - Ôi chú gà con - Hôm nay ra đủ…” - Vậy                    hôm nay sẽ còn mấy quả trứng nhỉ?

        2.      Có thể thông qua 1 câu chuyện với nội dung về số học.

        3.      Có thể đưa ra 1 bài toán thực tế cuộc sống : “ 3 cô trò mình cùng đi siêu thị mua bánh mỳ nhé. Cô sẽ phát cho con 20 ngàn con hãy mua cho cô 10 ngàn bánh mỳ, hỏi con sẽ còn lại bao nhiêu tiền? Hoặc cô phát cho con 20 ngàn trong khi đó giá 1 ổ bánh mỳ là 10 ngàn vậy chúng ta sẽ mua được mấy ổ bánh mỳ? Và chúng ta còn dư tiền không?/...  

Liên hệ

Địa chỉ:
198 Nguyễn Trọng Tuyển, P8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Điện thoại:
Hỗ trợ: 0286 291 5135  or 0908 215 799
General Director: 0903 984 681
Email:
Hỗ trợ: bsmnguyet@gmail.com

Facebook

Bản đồ