bambini logo

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP-TRẺ THƠ

Phương pháp giáo dục

MARIA MONTESSORI

 • Mô tả

  Phương pháp do Giáo sư bác sĩ Maria Montessori nghiên cứu và áp dụng vào giáo dục trẻ chủ yếu từ 0 đến 6 tuổi – cho trẻ có khiếm khuyết phát triển lẫn trẻ bình thường - Đã được phổ biến trên toàn thế giới và tồn tại hơn một trăm năm qua...

 • GIÁO DỤC TƯ DUY TOÁN

 • Mô tả

  Toán học là một trong những khoa học do con người tạo ra và là một trong những khoa học quan trọng nhất của con người. Nó là nền tảng của các khoa học tự nhiên khác ...

 • LỜI NÓI VÀ GIAO TIẾP

 • Mô tả

  Trong những năm đầu đời, trẻ cần được hướng dẫn, rèn luyện những kỹ năng học tập làm nền tảng cho việc học sau này. Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI giúp trẻ hình thành nên những thói quen học tập và phương 

 • GIÁO DỤC VỀ NGÔN NGỮ

 • Mô tả

  Ngôn ngữ là một phần cuộc sống của con người do con người sáng lập ra. Ngôn ngữ thể hiện suy nghĩ của con người, không có suy nghĩ nào mà không cần ngôn ngữ ...

 • TÂM VẬN ĐỘNG

 • Mô tả

  Tâm vận động do Bernard Aucouturier sáng lập, là một phương pháp can thiệp thuộc lãnh vực tâm lý và giáo dục trong giai đoạn đang phát triển của trẻ em từ 0 đến 7 tuổi giúp trẻ phát triển đồng bộ về ...

 • GIÁO DỤC VỀ CẢM QUAN

 • Mô tả

  Hoạt động cảm quan là hoạt động mang tính chất phát triển được cung cấp cho trẻ em nhằm giúp trẻ em phát triển nhận thức về thuộc tính vật lý các vật chất trong môi trường sống ...

 • GIÁO DỤC VỀ KỸ NĂNG SÔNG

 • Mô tả

  Các hoạt động hằng ngày trong cuộc sống là những hoạt động đơn giản diễn ra thường ngày, mà chúng ta làm để duy trì hoặc khôi phục các trạng thái chung quanh môi trường sống ...

 • Liên hệ

  Địa chỉ:
  198 Nguyễn Trọng Tuyển, P8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
  Điện thoại:
  Hỗ trợ: 0286 291 5135  or 0908 215 799
  General Director: 0903 984 681
  Email:
  Hỗ trợ: bsmnguyet@gmail.com

  Facebook

  Bản đồ